Prvý krok registrácie máš úspešne za sebou!

Posledná vec, ktorú potrebuješ urobiť, je zaplatiť štartovné:
  • Žiaci, žiačky, dorastenci a dorastenky: 3 EUR
  • Ostatné kategórie: 5 EUR
Pre najmenších bežcov do 12 rokov je štartovné zdarma.
Štartovné je potrebné uhradiť prevodom na účet (napr. cez internet banking).
Číslo účtu: SK1909000000005180415029
Variabilný symbol: Dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (napr. 01011990)
Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko bežca.
Štartovné pre každého bežca zahŕňa: medailu, občerstvenie po behu (minerálka + banán).

Tešíme sa na teba!

Po zaplatení štartovného už len poctivo trénuj a sleduj svoj email alebo našu facebookovu stránku, kde budeme priebežne prichádzať s ďalšími informáciami o behu.