Tu nájdete bližšie informácie

Vitajte na našej stránke, kde nájdete všetky novinky, aktualizácie a informácie o pripravovanom podujatí: NOČNÝ BEH KALŠOU

Propozície

Názov podujatia: Nočný Beh Kalšou

Organizátori: Ing. Juraj Toth, Miloš Málek
       Kontakt: juraj@zlepsujsa.sk, milosmalek@gmail.com

Termín: Piatok 20. august 2021

Miesto: Kalša

Podmienky účasti: Podujatie sa realizuje v režime pre osoby, ktoré sú zaočkované, otestované alebo prekonali ochorenie Covid-19 v zmysle vyhlášky 241 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí z 12.8.2021.
Všetci bežci aj diváci nad 12 rokov sú teda povinní sa preukázať potvrdením o očkovaní, alebo negatívnym testom (PCR alebo LAMP test nie starší ako 72 hodín alebo antigénový test nie starší ako 48 hodín) alebo potvrdením o prekonaní ochorenia Covid-19 pred nie viac ako 180 dňami.
Zároveň prosíme bežcov, ktorí by na sebe evidovali príznaky podobné ochoreniu Covid-19 alebo boli v kontakte s osobou, u ktorej bolo potvrdené ochorenie Covid-19, aby boli ohľaduplní voči ostatným bežcom a divákom a podujatia sa nezúčastnili. Štartovné im bude v takomto prípade vrátené.

Popis trate: 2,5 km okruh ulicami obce Kalša po asfaltovom povrchu. Štart v športovom areáli, následne sa odbočí na most doprava a pokračovať sa bude dole ulicou popri rímskokatolíckom kostole a následne popri riečke Terebľa až približne po úroveň bytovky. Na vyznačenom mieste (1250 m od štartu) bude otočka a bežci po tej istej trase pobežia späť smerom k športovému areálu. Približne 300 metrov pred športovým areálom zabočia bežci na vyznačenom mieste doprava na lavičku, za ňou doľava, kde ich už bude čakať dlhá cieľová rovinka. 

Dĺžka trate: Bežci si pri registrácii vyberú možnosť odbehnúť jeden (2,5 km) alebo dva okruhy (5 km). Pre najmenších bežcov (do 12 rokov) bude pripravená špeciálna trať v dĺžke 0,5 km

Registrácia: Elektronicky prostredníctvom tejto webstránky

Kategórie:
 • Detičky - chlapci (od 6 do 12 rokov) - špeciálna trať v dĺžke 550 m
 • Detičky - dievčatá (od 6 do 12 rokov) - špeciálna trať v dĺžke 550 m
 • Žiaci (12 - 15 rokov) - iba 2,5 km trať
 • Žiačky (12 - 15 rokov) - iba 2,5 km trať
 • Dorastenci (chlapci a dievčatá spolu 16-19 rokov) - 2,5 km alebo 5 km trať
 • Muži (nad 19 rokov)  - 2,5 km alebo 5 km trať
 • Ženy (nad 19 rokov)  - 2,5 km alebo 5 km trať

Dôležité upozornenie: Bežci sa behu zúčastňujú na vlastné riziko a vlastnú zodpovednosť. U bežcov mladších ako 18 rokov je pri registrácii potrebný súhlas zákonného zástupcu. Organizátor nepreberá zodpovednosť za prípadné zranenia alebo iné následky. Každý bežec je povinný mať pri sebe preukaz poistenca.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií, ak si to vyžiadajú organizačné dôvody.

Časový harmonogram:

 • 18:00 Začiatok registrácie bežcov, preberanie štartových čísel, registrácia divákov
 • 18:45 Rozcvička pre "Detičky"
 • 19:00 Štart behu kategória "Detičky"
 • 19:15 Rozcvička pre kategórie "Žiaci" a "Žiačky"
 • 19:30 Štart behu  kategórie "Žiaci" a "Žiačky" (2,5 km)
 • 19:40 Vyhlásenie víťazov kategórie "Detičky"
 • 19:45 Rozcvička pre všetky ostatné kategórie
 • 20:00 Štart behu pre všetky ostatné kategórie
 • 21:00 Vyhlásenie výsledkov všetkých kategórií
Štartovné:
 • Detičky do 12 rokov štartovné neplatia
 • Žiaci, žiačky, dorastenci a dorastenky: 3 EUR
 • Ostatné kategórie: 5 EUR
Štartovné je potrebné uhradiť prevodom na účet (napr. cez internet banking). 
Číslo účtu:  SK1909000000005180415029
Variabilný symbol: Dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (napr. 01011990)
Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko bežca
Štartovné pre každého bežca zahŕňa: medailu, tričko, občerstvenie po behu (minerálka + banán).