Tu nájdete bližšie informácie

Vitajte na našej stránke, kde nájdete všetky novinky, aktualizácie a informácie o pripravovanom podujatí: NOČNÝ BEH KALŠOU

Propozície

Názov podujatia: Nočný Beh Kalšou

Organizátori: Ing. Juraj Toth, Obec Kalša
       Kontakt: juraj@zlepsujsa.sk, milosmalek@gmail.com

Termín: Piatok 9. august 2024

Miesto: Kalša

Popis trate: 2,5 km okruh ulicami obce Kalša po asfaltovom povrchu. Štart v športovom areáli, následne sa odbočí na most doprava a pokračovať sa bude dole ulicou popri rímskokatolíckom kostole a následne popri riečke Terebľa až približne po úroveň bytovky. Na vyznačenom mieste (1250 m od štartu) bude otočka a bežci po tej istej trase pobežia späť smerom k športovému areálu. Približne 300 metrov pred športovým areálom zabočia bežci na vyznačenom mieste doprava na lavičku, za ňou doľava, kde ich už bude čakať dlhá cieľová rovinka. 

Dĺžka trate: Bežci si pri registrácii vyberú možnosť odbehnúť jeden (2,5 km) alebo dva okruhy (5 km). Pre najmenších bežcov (do 12 rokov) bude pripravená špeciálna trať v dĺžke 0,5 km

Registrácia: Elektronicky prostredníctvom tejto webstránky pre všetkých bežcov (detičky, žiaci/žiačky, dorastenci/dorastenky, muži/ženy). 

Kategórie:
 • Detičky - chlapci (od 6 do 12 rokov) - špeciálna trať v dĺžke 550 m
 • Detičky - dievčatá (od 6 do 12 rokov) - špeciálna trať v dĺžke 550 m
 • Žiaci (12 - 15 rokov) - iba 2,5 km trať
 • Žiačky (12 - 15 rokov) - iba 2,5 km trať
 • Dorastenci (chlapci a dievčatá spolu 16-19 rokov) - 2,5 km alebo 5 km trať
 • Muži (nad 19 rokov)  - 2,5 km alebo 5 km trať
 • Ženy (nad 19 rokov)  - 2,5 km alebo 5 km trať

Dôležité upozornenie: Bežci sa behu zúčastňujú na vlastné riziko a vlastnú zodpovednosť. Organizátor nepreberá zodpovednosť za prípadné zranenia alebo iné následky. Každý bežec je povinný mať pri sebe preukaz poistenca. Zároveň prosíme bežcov, ktorí by na sebe evidovali príznaky akéhokoľvek infekčného ochorenia, aby boli ohľaduplní voči ostatným bežcom a divákom a podujatia sa nezúčastnili.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií, ak si to vyžiadajú organizačné dôvody.

Časový harmonogram:

 • 18:00 Začiatok registrácie bežcov, preberanie štartových čísel a tričiek
 • 18:45 Rozcvička pre "Detičky"
 • 19:00 Štart behu kategória "Detičky"
 • 19:15 Rozcvička pre kategórie "Žiaci" a "Žiačky"
 • 19:30 Štart behu  kategórie "Žiaci" a "Žiačky" (2,5 km)
 • 19:40 Vyhlásenie víťazov kategórie "Detičky"
 • 19:45 Rozcvička pre všetky ostatné kategórie
 • 20:00 Štart behu pre všetky ostatné kategórie
 • 21:00 Vyhlásenie výsledkov všetkých kategórií
Štartovné:
 • Detičky do 12 rokov: 2 EUR
 • Žiaci, žiačky, dorastenci a dorastenky: 5 EUR
 • Ostatné kategórie: 10 EUR
Štartovné je potrebné uhradiť prevodom na bankový účet podľa pokynov na registračnej stránke. 
Štartovné pre každého bežca zahŕňa: medailu, tričko, občerstvenie po behu (minerálka + banán).